Varmt välkomna till mentorskapsprogrammet Champa Lots

Varmt välkomna till mentorskapsprogrammet Champa Lots

Vi på Parasport Sverige är glada över att ni vill vara en del av vår satsning Champa Lots. Tack för förtroendet! Målet med Champa Lots är att barnet, tillsammans med sin lots, ska få många roliga och nyttiga erfarenheter inför framtiden. Med lotsen och idrottens hjälp kommer ert barn få chansen att testa gränserna, stärka självförtroendet och öka sin självständighet.

Ert barn kommer få en mentor att bolla frågor och funderingar med. Det här ingår i mentorskapsprogrammet:

• Ett första samtal med er lots där ni tillsammans skapar en plan för hur ni vill att träffarna ska gå till.

• En till två träffar i månaden tillsammans med er lots.

• Att tillsammans med lotsen få möjligheten att testa nya, utvecklande idrottsaktiviteter.

• Lotsen kan följa med till fritids eller skola om behov och önskemål finns. Lotsen kan till exempel föreslå anpassningar för idrottslektioner, utbilda klasskamrater samt fritids- eller skolpersonal, om behov och önskemål finns. Vi utgår alltid i första hand från barnets egna önskemål och behov.

• Värt att tänka på är att lotsen inte förväntas utföra personlig assistans, som t.ex. tunga lyft

• Mentorskapsprogrammet sträcker sig upp till maximalt ett år, men om behov finns kan ni ansöka om förlängning.

Vi återkommer snarast med besked om vilken lots som utsetts till er.

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig till projektledaren Hanna Isaksson!

hanna.isaksson@parasport.se
076-495 17 06

Med vänliga hälsningar
Parasport Sverige

Projektet Champa

Projektet Champa

Nu blir det enklare för barn och unga med funktionsnedsättningar att hitta till träningsglädje och en aktiv fritid. Det nya projektet Champa utbildar vuxna mentorer som varit i samma sits, dessutom sker en stor kartläggning av tillgängligheten på svenska idrottsanläggningar.

Vi börjar med den dåliga nyheten. Barn och unga med funktionsnedsättningar har sämre förutsättningar i samhället, hälsa är ett område som sviktar rejält. Så vilka nya, smarta satsningar kan göras för att få in denna utsatta grupp i den svenska idrotten?

Det leder oss till den goda nyheten. Med små men inte självklara medel ska Parasport Sverige och Vinnova nu satsa på att få in ännu fler barn och unga med funktionsnedsättningar in i fysisk aktivitet . Projektet heter Champa – för det handlar om att kämpa, upptäcka sin förmåga och bli en ”champion” över sitt eget liv.

Champa Lots

Del ett av projektet kallas Champa lots. Den kommer utgöras av många olika duos bestående av en ung person med funktionsnedsättningar, och en vuxen mentor som varit i en liknande sits. Den här mentorn kan ses som en livsstilslots, men för att skona världen från ett krångligt ord kallas projektets mentorer istället för Champa lots.

Eftersom lotsarna har egna funktionsnedsättningar (syn och/eller rörelse) vet de hur det känns och hur processen till ökad självständighet ser ut. Lotsen tar en ung adept under sina vingar och leder vägen till ökad självständighet. För att att få möjlighet att pröva sina vingar testar Lotsen och adepten en rad olika aktiviteter tillsammmans – oavsett om det är simning, ridning eller kälkhockey som väcker adeptens nyfikenhet. Det kan också handla om att prova att ta sig nerför trottoarkanter med rullstol eller visa på hur man kan hacka grönskar som synskadad. Målet är att öka självständigheten hos barn och unga med funktionsnedsättningar.

– Att kunna vägleda andra hur det är att leva med en funktionsnedsättning är en unik kompetens som ska tas tillvara, säger Hanna Isaksson som är projektledare för Champa Lots.

Tre kommuner har hittills valts ut till projektet Champa: Östersund, Eskilstuna och Malmö. I dessa tre kommuner pågår just nu efterlysningar av adepter och lotsar som vill ingå i satsningen. Lotsarna väljs ut genom intervjuprocess, där lämpliga personer väljs. Bred kompetens och stor förståelse för olika funktionsnedsättningar är ett grundläggande krav. Parasport Sverige ser till att även lotsen får vägledning: en tredagarsutbildning ingår där bland annat hälsa, fysisk aktivitet för personer med funktionsnedsättning, motiverande samtal, ledarskap och bemötande står på schemat. Därefter paras lotsar ihop med sina adepter.

Just nu är det projektledaren Hanna Isaksson som sköter rekrytering och matchning, men hennes förhoppning är projektet får en ännu större räckvidd i framtiden. Då vore det optimalt med en lokal koordinator som sköter rekrytering och handledning i Sveriges alla kommuner.

Det här är Champa lots

• Parasport Sverige och Vinnova ska få fler barn och unga med funktionsnedsättning att hitta sin grej, hitta sin träningsglädje, genom att ge dem en mentor med personlig erfarenhet av funktionsnedsättningar som kan pusha och stötta processen till en aktiv fritid

• Mentorerna, eller Champa lots som de kallas, får utbildning innan de tilldelas en ung adept. Tanken är att hjälpa adepterna att testa olika idrottsaktiviteter och öka sin självständighet.

• Just nu ingår tre svenska kommuner där rekrytering av lotsar och adepter pågår. Framtidsplanen är ytterligare nationell expansion.

Champa Arena

Projektet Champa har ännu fler goda nyheter. Del två av projektet heter Champa Arena och ska öka tillgängligheten på de svenska idrottsanläggningarna. Här är det Magnus Krossén som står för projektledningen. Landets idrottsanläggningar ska kontrolleras och inventeras: kan en person med syn-, hörsel- eller rörelsenedsättning använda anläggningen ifråga? Ett av målen är att allt fler anläggningar ska publicera information om sin tillgänglighet, så det blir enklare för personer med funktionsnedsättningar att hitta passande träningslokaler i närheten.

Dessutom ska projektet bidra till att anläggningarnas tillgänglighet blir rätt från början, genom att öka kunskapen om tillgänglighet vid nybyggnationer eller renoveringar.

• Delprojektet Champa Arena ska kartlägga tillgängligheten på svenska idrottsanläggningar. Arenornas ansvariga ska uppmanas att publicera information om sin tillgänglighet.

• Champa Arena ska även ge ökad kunskap om tillgänglighetsanpassningar vid nybyggen eller renoveringar av idrottsanläggningar.

Du kan göra skillnad!

Du kan göra skillnad!

Är du vuxen och har en funktionsnedsättning? Det kan vara dig vi söker till det nya projektet Champa Lots. Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar väntar på just din vägledning!

Du som är vuxen med funktionsnedsättning har genom livet samlat på dig en hel del erfarenheter och visdom. Det är nu dags för dina erfarenheter att vara till hjälp för barn- och ungdomar med funktionsnedsättningar.

I Parasport Sverige och Vinnovas nya projekt Champa Lots ska vuxna personer med olika fysiska funktionsnedsättningar vägleda, inspirera och stötta nästa generation som har liknande förutsättningar.

Hur ska det här gå till? Jo, en ung adept med funktionsnedsättningar får dig som mentor, eller lots. Rent praktiskt kan det handla om att hänga med på idrottslektioner, fritidsaktiviteter eller inspirera adepten att våga pröva sina vingar i en helt ny idrott. Målet är att barn och unga med funktionsnedsättningar ska få stärkt självförtroende och självständighet.

Du kan inte förändra hela världen, men du har chansen att kanske förändra hela någons värld.

Just nu behövs lotsar i Malmö, Eskilstuna och Östersund. I Eskilstuna finns extra stor efterfrågan på kvinnliga lotsar, medan i Östersund är det manliga diton som saknas. Nästa lotsutbildning sker i Malmö den 27-29 mars 2020 på Scandic St. Jörgen. Utbildningen har fått utmärkta omdömen, här är ett exempel:

Det är en lysande stabil grund för att få inblick i livet och villkoren för personer med fysiska funktionsvariationer. Upplägget gav en ypperlig möjlighet att lära känna andra och dra nytta av deras bakgrunder och kompetens. Det gav vänner för livet.”

Om varken du (eller någon du känner) matchar det geografiska kravet, håll utkik efter uppdateringar. Planen är att projektet så småningom ska expandera över hela Sverige.

Du kommer att ansvara för att
•        Stötta och utveckla förmågor och självständighet åt ett visst antal barn/ungdomar med funktionsnedsättning.
•        Genomföra coachande/motiverande samtal med dina adepter.
•        Delta i olika aktiviteter med adepterna, t.ex. judo, åka buss, träna självständighet.

Känner du igen dig?
Du är självständig men trivs även i teamarbete. Du gillar att inspirera, motivera och utveckla andra. Du är kreativ, ansvarstagande och målinriktad med en vilja att nå fantastiska resultat. Du har givetvis den lilla tävlingsinstinkten som gör att du alltid söker detaljer för att utveckla.  Du är van vid att hjälpa andra att formulera och uppnå sina mål.

Har du den här bakgrunden?
•        Relevant högskoleutbildning är meriterande men inte ett krav.
•        Bred erfarenhet av personer med funktionsnedsättning.  Egen funktionsnedsättning är meriterande.
•        Ledarerfarenhet med pedagogisk grund är meriterande.
•        Bra och kreativa kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. 

Om uppdraget
Vi erbjuder relevant utbildning och arvoderat timuppdrag. Tillträde enligt överenskommelse. Personlig lämplighet är viktigt och utdrag ur belastningsregistret är ett krav. Du ska vara beredd att arbeta i Östersund, Malmö eller Eskilstuna.

Ansök här! https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5375167&sid=cbMr6eio5f

Det här är Champa Lots

Vad? Champa Lots är ett projekt från Parasport Sverige och Vinnova, som nu söker vuxna personer med funktionsnedsättningar som vill stötta och inspirera barn och unga med funktionsnedsättningar. Hel- och halvdagsarvoden utgår till lotsen.

Varför? Personer med funktionsnedsättningar har sämre förutsättningar i samhället och sämre hälsa. Med hjälp av mentorer, eller Champa-lotsar, ska självförtroendet, självständigheten och hälsan stärkas hos barn och unga med funktionsnedsättning. Idrott är ett av verktygen.

Vem? För dig som är vuxen med funktionsnedsättning, och känner att du vill och kan ge något till nästa generation med funktionsnedsättningar. Det är upp till dig att avgöra hur många adepter du kan vägleda utan att ge avkall på kvalitet. Urval sker genom intervju.

När? Om du bor i Eskilstuna, Östersund eller Malmö – sök nu! Du ska kunna genomgå en tredagarsutbildning, lotsa adepten i minst ett år och träffa adepten cirka en till två gånger i månaden. Eftermiddagar, kvällar och helger är mest aktuellt.

Hur? Dela med dig av dina erfarenheter. Du ska vara beredd att hugga in på många fronter. Förutom barnet/ungdomen kan du behöva jobba med föräldrar, eventuella assistenter, skolpersonal med mera. Kanske behöver skolans idrottslärare råd kring anpassning av undervisningen. Ibland är det inte adepten utan snarare omgivningen som behöver vägledas.

Frågor? Hör av dig till projektledaren Hanna Isaksson på 076-495 17 06 eller hanna.isaksson@parasport.se.