Det började som en stor och svårgreppbar fråga: hur får vi barn och ungdomar med en funktionsnedsättning att bli mer fysiskt aktiva? Därefter delades projektet upp i två delar. En om att hitta förebilder eller livsstilslotsar till nya förmågor, Jag vet, och en annan för att se över tillgänglighet på arenor och träningsanläggningar, vid namn Jag kan. Då projektnamnen blandades ihop och byttes ut mot påhittade namn, utlystes en namntävling och nu heter projektet Champa!, innehållande Champa Lots och Champa Arena. Nya namn, samma vackra innehåll. Namnförslaget kommer från Gaute Hanssen på Hemma Annonsbyrån och Champa står för att kämpa.