I augusti 2019 startade livstilslotsprogrammet Champa Lots. Då utbildades ett tiotal livsstilslotsar som, genom att fungera som mentorer, ska hjälpa barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Mentorerna har också funktionsnedsättning och syftet är att de ska kunna hjälpa och coacha sina adepter att bli mer självständiga. Kanske vågar adepterna testa och hitta en idrott som passar just dem.

Den första utbildningen hölls i Eskilstuna, men det finns nu livsstilslotsar även i Malmö och Östersund. Lotsarna arvoderas per timme och ska träffa sina adepter både enskilt och i grupp.

En av dem som kom i kontakt med projektet i Östersund var Malin Stensson. Hennes dotter Alice är snart nio år och hon har cystisk fibros. Det innebär att Alice slem är tjockare än andras, vilket leder till att flimmerhåren inte orkar transportera upp det från lungorna. Det gör också att bakterier trivs bättre, vilket orsakar infektioner i luftvägarna. Alice behöver mycket träning i sin vardag för att slemmet ska lossna och träningen ger dessutom bättre kondition som gör att lungorna orkar med infektionerna.  Hittills har det varit i huvudsak familjen som själv skött träningen med hjälp av sjukgymnastik och med stöd av skolan, men nu har Alice fått bredda sina vyer när det gäller fysisk träning.

– Jag läste om livslotsprogrammet i Östersundsposten och ringde direkt till Parasportförbundet som parade ihop oss med Sonia, säger Malin.

Alice livsstilslots heter Sonia Elvstål och är en av de främsta parasnowboardåkarna i Sverige, med siktet inställt på guld i Paralympics 2022. Hon arbetar också som inspirationsföreläsare och har mycket energi att dela med sig av till barnen som hon coachar. Förutom Alice är Sonia livsstilslots till ytterligare två barn.

Sonia var med om en motorcykelolycka 2009 och förlorade ett ben. Att Alice och Sonia inte har samma funktionsnedsättning har inte varit ett hinder, det viktigaste har varit att få Alice att komma ut och testa nya saker.  Typen av träning är inte det viktiga så länge den innehåller kondition, styrka, hållning och rörlighet.

– Vi har inte haft så stor inblick i vad det finns för olika idrotter innan. Vi vill kunna stärka Alice i att våga vara sig själv och det har Sonia verkligen hjälpt oss att lyckas med, säger Malin.

Livsstilslotsarna ska träffa sina adepter under minst ett år, ungefär en gång i månaden. Alice och Sonia har träffats fem gånger sedan deras första träff i höstas och de har redan hunnit med mycket. De har till exempel spelat basket, sprungit hinderbana och tränat tillsammans på Friskis och Svettis.

– Alice gillar vad som helst som är lustfyllt. Hon kan dansa, krypa, hoppa eller utöva någon idrott. Hon har testat kampsport och det tyckte hon var väldigt roligt. Det var så lekfullt när hon var där. Hittills har lagidrotter inte väckt något vidare intresse så vi testar annat tills vi hittar något som passar henne, säger Malin.

Många barn som har funktionsnedsättning håller inte på med någon idrott alls. Det kan bero på att personerna runt omkring inte vet vad barnet klarar av eller att man inte vet vad det finns för möjligheter. En av anledningarna till att livslotsprogrammet startades var att visa vad barn med funktionsnedsättning kan. Att låta dem testa nya saker, låta dem misslyckas och testa igen. Tidigare insatser har ofta varit väldigt fokuserade på vad barnen inte kan, just på grund av sin funktionsnedsättning, istället för att fokusera på möjligheterna och att ge rätt coachning.

Champa Lots vill hjälpa barnen att bli mer självständig och inte bara hjälpa dem när det dyker upp hinder.

– Vi har inte haft någon assistent tidigare eftersom Alice inte har någon synlig rörelsenedsättning eller synskada, säger Malin som också berättar att barn med cystisk fibros ibland hamnar mellan stolarna när det gäller stödinsatser.

Att ha en vuxen lots som kan coacha och vara en förebild är viktigt för alla barn, men för barn med funktionsnedsättning kan det vara ännu viktigare. Detta eftersom de då kan se att nedsättningen inte behöver betyda att någonting är omöjligt. Får barnen se att någon med en funktionsnedsättning kan idrotta kan det vara just den lilla knuff de behöver för att själva våga.

– Sonia har verkligen blivit en förebild för Alice. Jag tycker att de har en väldigt bra relation till varandra. Matchningen var en riktig lyckträff. Alice kan tycka att det är jobbigt att ha en sjukdom och hon vill inte sticka ut ur mängden, vilket gör att hon ofta drar sig undan med sina mediciner och behandlingar. Nu får en möjlighet att göra det hon tycker är roligt. Jag tycker att alla har rätt att synas, olikheter är bra, säger Malin.