Ledarskap som gör skillnad! Här är två ledarskapsutbildningar på samma tema men med olika inriktningar på samma dag.

Datum: 14 mars 2020
Plats: Hotell Bolinders, Eskilstuna

Förmiddagen 9.30 – 12.30 NPF diagnos: Utbildningen vänder sig till dig som träffar barn, ungdomar och vuxna med särskilda behov. Vi jobbar tillsammans i grupp med olika tips och verktyg som du kan ha användning för när du tränar aktiva med olika dolda funktionsnedsättningar till exempel ADHD och AST/ASD. Det som är bra för personer med NPF är bra för alla i er förening.

Eftermiddagen 14.00 – 16.00 Intellektuell funktionsnedsättning: Här får du insikter och verktyg om hur du kan arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Du får tips på hur du kan anpassa träningen efter deras förutsättningar och göra den till en bra upplevelse för dem.

Du som är godkänd Livsstilslots anmäler dig här: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5426370&sid=xB2wycXqsK