Vi kontrollerar Malmö

Vi kontrollerar Malmö

Champa Arena handlar om tillgänglighet. Alla ska, oavsett funktionsnedsättning, ha möjlighet att nyttja svenska idrotts- och träningsanläggningar. Men hur går då detta till i praktiken? Följ med på Champa Arenas praktiska kickoff med referensgruppen i Malmö!

Det är en solig vinterdag när Fatmir samlar ett 16 man starkt team på parkeringen utanför Kulladals Sporthall. Detta är Champa Arena under en dag på jobbet i Malmö. Syftet är att få svaret på hur det ser ut med tillgänglighet på några utvalda idrottsanläggningar. Dagen kommer att innehålla både högt och lågt – nedan följer ett axplock ur team Malmös inventering av Kulladals Sporthall samt Hylliebadet.

Med på resan – genom dörrar, upp för ramper – har teamet en inventeringsmall. Den utgör en stor del av Champa Arenas arbete och ska hjälpa till att uppmärksamma brister i tillgänglighet och framkomlighet på svenska träningsarenor.

Redan på vägen från parkeringen och in i Kulladals Sporthall stöter gruppen på problem: Grindar. Just denna dag är de öppna, men möts du av låsta grindar kommer du inte vidare mot hallen. Och just den vägen innebär ytterligare problem i och med sin lutning. Det blir här betydligt jobbigare för rullstolsburna än för gående. 

Här finns inga dörröppnare, vilket försvårar för oss att ta sig in till receptionen. Kanter återfinns både direkt innanför dörren samt på fler ställen i lokalen.

Vi fortsatte eftermiddagen med att besöka Hylliebadet. Här var det svårt att ta bilder då det råder fotoförbud inne på badet. Vi smygfotade lite ändå och var noga med att inte få med någon på bilderna. Det finns väldigt mycket som är bra här och nedan visar vi några exempel.

Sammanfattningsvis var det en lyckad dag. Att som funktionsnedsatt ha möjlighet att påverka och bidra till förändringar för andra personer med funktionsnedsättning är viktigt – och rätt väg att gå. Att få se hur det ser ut idag och vad vi kan förändra, och samtidigt lyfta fram goda exempel för andra anläggningar att ta efter. Förhoppningen är att Malmö Stad ska ta till sig av informationen, vilket även skedde. Responsen blev att de har flera åtgärder som de skulle titta på direkt!

Vägen till Champa

Vägen till Champa

Det började som en stor och svårgreppbar fråga: hur får vi barn och ungdomar med en funktionsnedsättning att bli mer fysiskt aktiva? Därefter delades projektet upp i två delar. En om att hitta förebilder eller livsstilslotsar till nya förmågor, Jag vet, och en annan för att se över tillgänglighet på arenor och träningsanläggningar, vid namn Jag kan. Då projektnamnen blandades ihop och byttes ut mot påhittade namn, utlystes en namntävling och nu heter projektet Champa!, innehållande Champa Lots och Champa Arena. Nya namn, samma vackra innehåll. Namnförslaget kommer från Gaute Hanssen på Hemma Annonsbyrån och Champa står för att kämpa.