Många känner till och använder sig redan av Google Street View. Nu introducerar Parasport Sverige Accessibility View – 360 bilder över idrottsanläggningar där tillgängligheten är i fokus.

Som en del av Champa Arena kommer idrottsanläggningar runt om i landet inspireras att ta hjälp av 360 bilder för att visa upp sina anläggningar. En service som alla besökare har nytta av, men den nya varianten av Google Street View – Accessibility View – kommer att ha ett extra fokus på tillgängligheten.

– Möjligheten att se en anläggning innan man besöker den för första gången kan vara till stor hjälp i planeringen, och ofta direkt avgörande för ett besök eller inte. Uppfylls mina behov eller behöver jag t o m extra assistans, säger Magnus Krossén, projektledare för Champa Arena.

Idén är att i nästa steg koppla på en typ av Trip Advisor-funktion där alla som besökt en anläggning kan vara med och ge sina omdömen, berättar Magnus Krossén. Stämmer bilderna på webben? Finns det alternativa sätt att lösa tillgänglighetsfrågor på? Hur har man gjort på andra anläggningar?

– Förhoppningen är att många lämnar feed-back och förslag på förbättringar, som fångas upp i andra ändan av anläggningsägarna. Den fysiska tillgängligheten är superviktig, men det handlar ju också om personalens bemötande och kunnande och det är ett annat område som vi vill hjälpa till att förbättra, konstaterar Magnus.

Beckomberga först ut
En första pilot är nu gjord på Beckomberga Sim- och Idrottshall. En anläggning som är något av ett flaggskepp när det gäller tillgänglighet. Jann Lipka, fotograf som gjort mängder av 360 fotograferingar som finns på Google Street View, vet att det är en tjänst som uppskattas.

– Jag ser i statistiken att mina bilder har miljontals visningar, berättar Jann. Det här är verkligen en tjänst som används av många.

Ofta är det restauranger eller hotell som efterfrågar den här typen av bilder. Just tillgänglighetsvinkeln ser Jann Lipka som en ny utmaning. Men också ett perspektiv som alla kan ha nytta av.

– Sen gillar jag idén med att låta besökarna vara med och ge sin feedback på hur tillgängligt någonting är i verkligheten, det ger en extra dimension till bilderna.

Se Accessibility View över Beckomberga Sim- och Idrottshall