Att inventera idrottsanläggningar var en del av Johanna Hedbergs examensarbete. Och inventeringarna blev något av en ögonöppnare.
– Jag såg saker som jag inte tänkt på tidigare, säger hon.

Johanna Hedberg är 29 år och studerar sista året på idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Gävle.

Hennes examensarbete handlar om tillgänglighet för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. I arbetet ingår besök och inventering på träningsanläggningar i Söderhamns kommun.

– Inventeringen är en del av mitt examensarbete, säger Johanna Hedberg.

När vi pratas vid på telefon har hon bara en vecka kvar i skolan och hon har precis klarat av dagens opponering. 

– Det har varit väldigt intressant och kul att hjälpa till att göra ett arbetet som Parasport Sverige vill ha undersökt. Det har också varit spännande att inventera idrottsanläggningar, säger Johanna Hedberg.

I maj deltog Johanna i inventeringar i Söderhamns kommun. Totalt medverkade fem personer i inventeringarna som genomfördes på Tälje ridsportcenter, Söderhamns idrottshall, tennishallen och Aquarena och inomhusskjutbanan (som ligger i samma anläggning).

Johanna bor i Söderhamn och är bekant med de flesta idrottsanläggningarna på orten. Att besöka och gå igenom dem utefter inventeringsmallen har emellertid varit en ögonöppnare även för henne.

– Jag såg saker som jag inte tänkt på tidigare, säger hon och berättar att hon bland annat fick mäta lutningen på ramper, höjden på handfat, och kontrollera kontraster och skyltning. 

– Vi kontrollerade allt man kan tänka sig som är relevant för studiens målgrupp.

Johanna tycker inventeringarna är ett bra sätt att ge kommuner underlag för hur tillgängligheten ser ut på idrottsanläggningarna.

– Genom inventeringarna ser kommunerna att det finns saker som är ganska enkla att korrigera och går att fixa snabbt och smidigt. På sikt kan de även ta sig an större saker.

Vad tar du med dig från examensarbetet med Champa Arena?

– Det var väldigt intressant att göra inventeringarna. Man försöker sätta sig in i målgrupperna, hur det är för målgruppen att ta sig upp för ramper, använda toaletter och ta sig ner i simbassängen. Det har varit spännande och intressant.