Champa Arenas tillgänglighetsinventeringar är ett bra sätt att förstå hur träningsanläggningar kan bli tillgängligare – och att mycket kan göras genom enkla och kostnadseffektiva lösningar.

I september genomfördes en tillgänglighetsinventering inom ramen för projektet Champa Arena på Friskis och Svettis anläggning i Tyresö.

Friskis och Svettis i Tyresö jobbar aktivt med tillgänglighet, vilket bland annat märks det extra tydligt genom det treåriga Arvsfonden-projektet En annan syn på träning. Projektet pågår till 2023 och syftar till att ta fram anpassad träning för äldre med synnedsättning. I projektet ingår att se över tillgängligheten i lokalerna och hur den kan förbättras.

– Tidigare stod blomkrukor och grejer i korridoren och det fanns ingen anpassad träning. Vi kände att här måste vi försöka göra någonting, säger Josefine Wahlberg som är projektledare för En annan syn på träning.

Caroline Hammar mäter en träningsmaskin.

Genom projektet har Friskis och Svettis i Tyresö kommit en bra bit på vägen i sitt tillgänglighetsarbete. Detta visade sig i samband med inventeringen.

Med måttband och lasermätare i högsta hugg gick gruppen igenom träningslokaler, gym, reception, toaletter, konferensrum, omklädningsrum med mera.

Goda exempel som påvisades var just att inga lösa föremål tog upp plats på golvytorna, tydliga och kontrastrika skyltar och att maskiner försetts med transparenta pluppar för att markera otydliga knappar, för att nämna några.

Inventeringen visade att mycket är bra men också att det finns enkla medel att ta till för att göra anläggningen ännu tillgängligare – och utan att det kostar en förmögenhet.

Ett sådant enkelt hjälpmedel är tejp i kontrasterande färg gentemot golvytan för att markera nivåskillnader och verka som ledstråk.

– Vi lär oss nya saker varje dag. Saker som är självklara för oss är inte det för alla, säger Josefine.

Framöver planer Friskis och Svettis i Tyresö att köpa in tejp för att markera nivåskillnader och ledstråk och märka upp maskiner och redskap med punktskrift, för att nämna några åtgärder.

Tanken är sedan att både den anpassade träningen och arbetet med att tillgänglighetsanpassa lokaler ska spridas vidare inom Friskis och Svettis i hela Sverige.

– Det finns enkla och billiga lösningar för att tillgänglighetsanpassa lokaler och det kommer vi föra ut till de andra föreningarna, säger Josefine.

– Så de slipper gissa vad man ska göra genom att vi i stället visar att det här faktiskt hjälper, säger Britta Wirström, kommunikatör En annan syn på träning.

Inventeringen på Friskis och Svettis Tyresö gjordes av Caroline Hammar och Helena Hehlke från Parasport Sverige tillsammans med Josefine Wahlberg, Peter Andersson och Britta Wirström från Friskis och Svettis.

Helena Hehlke och Peter Andersson skriver in mätresultatet för en maskin i gymmet.