Vi är Champa

Projektet Champa är uppdelat i två delar, Champa Lots och Champa Arena. Projekten har bytt namn, hette tidigare Jag vet och Jag kan, och finansieras av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova.

Champa Arena Champa Lots

Champa Arena

Projektet Champa Arena är finansierat av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova samt Riksidrottsförbundet.

Champa Arena handlar om tillgänglighet på Idrott- och träningsanläggningar för personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att genomföras under 2019-2020 i tre samarbetskommuner, Eskilstuna, Malmö och Östersund, med projektmedel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och Riksidrottsförbundet. Samarbetspartners i projektet är även Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och Umeå Universitet.

Läs mer

Champa Lots

Projektet Champa Lots är finansierat av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova samt Riksidrottsförbundet.

Champa Lots är ett mentorskapsprogram för personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att genomföras under 2019-2020 i tre samarbetskommuner, Eskilstuna, Malmö och Östersund, med projektmedel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och Riksidrottsförbundet. Samarbetspartners i projektet är även Högskolan i Halmstad, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och Umeå Universitet.

”Att kunna vägleda andra kring hur det är att leva med en funktionsnedsättning är en unik kompetens, som ska tas tillvara.”

Läs mer